top of page

Vertrouwenspersoon

PHOTO-2023-08-30-09-13-13_edited.jpg

Mijn naam is Jessica Geens. Ik ben de Aanspreekpersoon Integriteit (Club-API) van Wielerclub Noord-Limburg, kortom vertrouwenspersoon van de club.

Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht als er sprake is van een integriteitsschending. Dat kan elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag zijn waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.

Als Club-API ga ik aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen. Hierbij worden verschillende stappen doorlopen.

Als API ga ik uiteraard discreet te werk, maar een API heeft geen beroepsgeheim. Wanneer er iets gemeld moet worden aan andere instanties, dan gebeurt dit steeds na overleg met de melder. Een melding zal ik dan ook nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.

Als API heb ik vooral een adviserende rol. De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen en op een goede werking van onze club.  Als API zal ik nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.

Ikzelf ben geen hulpverlener, wel zal ik elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar hulpverlening als dat nodig is.

Kortom, als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. Je kan me altijd contacteren via het contactformulier voor een persoonlijk gesprek.

bottom of page