top of page

WCNL VZW PRIVACYVERKLARING

Aansprakelijkheid WCNL VZW doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. WCNL VZW kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden. WCNL VZW zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. WCNL VZW is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is. WCNL VZW kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. WCNL VZW mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. WCNL VZW heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen. Hyperlinks Op de website van WCNL VZW vindt u hyperlinks naar websites van derde partijen. WCNL VZW heeft geen controle over de inhoud van deze websites. WCNL VZWkan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt. De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat WCNL VZW automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen WCNL VZW en deze derde partijen. Als u zelf een hyperlink vanop uw eigen website naar onze website wil creëren, kan u contact opnemen met de webmaster die u vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan u per mail contacteren op het adres info@donckerskoffie.be Virussen en misdrijven WCNL VZW doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informatica misdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van. Geschillen Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.

bottom of page